ÅRSMØTE FOR MEDLEMMER

Til medlemmene i Horten Biljardklubb 

28.03.2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Horten Biljardklubb.

Årsmøtet avholdes den 28 mars 2019 kl 1900 på Horten Biljardsenter, Tomtegata 4 3186 Horten.

BILJARD Foto: Maria Riisnæs

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14 mars 2019 til post@hortenbiljardklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet pr epost til medlemmenes registrerte epostadresser.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Legg igjen en kommentar