Betaling av medlemskontingenten, og medlemskort.

Medlemskontingenten må betales gjennom idrettens betalingsløsning slik at betalingen blir registrert i medlemsregisteret. Det finnes tre alternativer for betaling: Nettbank med KID (Faktura vedlagt epost) Vipps (innlogget i min idrett) Kredit/debet kort (innlogget i min idrett) Det er enkelt å opprette bruker i min idrett. Medlemskort kan printes ut fra min idrett. Printes ut i […]

Read More

Oppstart av aktivitet i Horten Biljardklubb

Nye retningslinjer fra FHI, NIF, og NB tilsier at vi kan starte opp igjen med turneringer, egentrening, og spill med andre under gitte forutsetninger. Styret har gjennomgått sjekkliste for godt smittevern og iverksetter nødvendige tiltak slik at aktiviteten kan gjenopptas ihht retningslinjene. For Horten Biljardklubb vil Biljardforbundets koronavettregler gjelde. Lokale tilpasninger er: Benytte bord 1, […]

Read More

Årsmøte 2020

Horten Biljardklubb avholder årsmøtet som planlagt 26 mars 2020 kl 1900. Årsmøtet avholdes på youtube. Stemmegivningen gjøres via youtube sin chattefunksjon. For å unngå at andre enn stemmeberettigede medlemmer av Horten Biljardklubb kan delta opprettes det et påmeldingsskjema slik at ulistet link til årsmøtet kan sendes ut til de som ønsker å delta. Man kan […]

Read More

Informasjon om Coronavirus og aktivitet i Horten Biljardklubb

Horten Biljardklubb innstiller i samsvar med forbud gitt av helsemyndighetene all turneringsaktivitet og organisert trening inntil nye retningslinjer fra FHI/Horten Kommune foreligger. Horten Biljardsenter holder stengt inntil nye retningslinjer fra FHI/Horten Kommune foreligger. Egentrening for de som har månedskort foregår etter retningslinjer fra FHI/Horten Kommune. Det finnes antibac tilgjengelig. Kulesett skal poleres før og etter […]

Read More

Innkalling til årsmøte i Horten Biljardklubb

Til medlemmene i Horten Biljardklubb Styret innkaller herved til årsmøte i Horten Biljardklubb. Årsmøtet avholdes den 26 mars 2020 kl 1900 på Horten Biljardsenter, Tomtegata 4 3186 Horten. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12 mars 2020 til post@hortenbiljardklubb.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig […]

Read More