GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

Horten Biljardklubb ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og biljardvenner en riktig god jul!

Julehilsen fra styreleder.

Fra gjenoppliving av Horten Biljardklubb i 2011 med tre bord hvor vi leide spilletid ved Vestfold Bowling via Bekkajordet med 8 poolbord, og veldig skjevt gulv til dagens klubblokale med 8 poolbord, 2 snookerbord, shuflebord, darts, og bordtennis har vært en lang og krevende reise for klubbens tillitsvalgte, og medlemmer. Undertegnede påtok seg vervet som styreleder ved oppstarten i 2011, og har med korte avbrudd som nestleder/styremedlem innehatt dette vervet frem til nå.

Dagens klubblokale fremstår for meg, og mange med meg som en drøm av et klubblokale. For en liten stund siden fikk vi i stand en fem års leieavtale. Vi er altså sikret å være i vårt nåværende lokale i mange år fremover, noe som har bidratt til at vi har gjort litt ekstra i forhold til maling av vegger etc for å sette prikken over I’en.

Vi kan være meget stolte over hva vi har fått til her i lille Horten med en så liten og usynlig idrett som biljard, og med begrenset befolkningsgrunnlag. Godt oppmøte på mandagsturneringene, mange medlemmer med månedskort, faste nybegynnertreninger, og juniortreninger med godt oppmøte danner fundamentet for en økonomisk bærekraftig utvikling av klubben. Vi må heller ikke glemme gårdeiers meget viktige bidrag i form av en gunstigleieavtale som vi kan leve med.

Det er fort gjort å ta det vi har for gitt, så for meg er det viktig å få frem at det vi har nå har ikke har blitt til over natten. Det er god planlegging og årevis med hardt arbeid som ligger bak, og det er mange medlemmer som bidrar, og har bidratt til at dette er mulig. Vi er veldigheldige som har dedikerte medlemmer i klubben som bruker av sin fritid på Horten Biljardklubb. Uten disse hadde vi ikke kommet dit vi er i dag, og uten slike bidrag vil klubben heller ikke bestå. Pr i dag har vi behov for flere frivillige medlemmer til uløste oppgaver som vil kunne ta oss ett skritt videre mot en enda bedre klubb.

Selv etterstreber jeg at klubben drives på en mest muligryddig, og effektiv måte. Det er utarbeidet et ikke ubetydelig administrativt underlagsmateriale for å forenkle de ulike prosessene. De ansvarlige for de ulike fragmentene har godt handlingsrom. Styret skal styre, men ikke detaljstyre. I forhold til driften av klubblokalet har styret i mange år arbeidet for at en egen gruppe medlemmer i klubbens huskomité skal kunne gjøre dette på selvstendig grunnlag uten at vi er kommet helt i mål med dette, så som nevnt tidligere finnes det muligheter for et meningsfylt frivillig engasjement i Horten Biljardklubb for de som kan tenke seg det.

Horten Biljardklubb har itillegg til Huskomiteen også et velfungerende og selvgående Sportsutvalg, noe det settes stor pris på, og som underletter vervet som styreleder.

Frivillig innsats gir gjenskinn med ekstra glans, og skaper fellesskap og samhold på tvers av sosiale og økonomiske skillelinjer. Egenverdien i frivillig arbeid er så stor at mange av oss er villig til å ofre mye for å være en del av dugnadslaget. Et felles prosjekt med et felles mål, skaper følelsen av å være en viktig brikke i et stort spill. Tid er for mange et knapphetsgode, men de fleste mennesker har noe tid de kan bruke til akkurat det de har lyst til. Innsatsen som frivillig har stor egenverdi av betydning for både deg selv og for fellesskapet.

God jul, og godt nytt år!

Med hilsen

Kenneth Pedersen

Styreleder Horten Biljardklubb

Legg igjen en kommentar