Godt nytt år!!!

Horten Biljardklubb ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og biljardvenner et riktig godt nytt år!

Nyttårshilsen fra styreleder.

Til tross for at 2020 har vært preget av en pågående viruspandemi har vi hatt god aktivitet i Horten Biljardklubb. Med unntak av perioden med total nedstenging av samfunnet har vi med godt tilrettelagt smittevern kunnet avholde turneringer, og medlemmene har med visse begrensninger kunnet trene og spille med hverandre. Klubben har mottatt krisemidler fra det offentlige, noe som har bidratt til at økonomien til tross for begrensningene fortsatt er god.

Dagens klubblokale fremstår for mange av oss som en drøm av et klubblokale. Vi kan være meget stolte over hva vi har fått til her i lille Horten med en så liten og usynlig idrett som biljard, og med begrenset befolknings grunnlag.

Det er fort gjort å ta det vi har for gitt, så for meg er det viktig å få frem at det vi har nå har ikke har blitt til over natten. Det er god planlegging og årevis med hardt arbeid som ligger bak. Det er mange medlemmer som bidrar, og har bidratt til at dette er mulig. Vi er veldig heldige som har dedikerte medlemmer i klubben som bruker av sin fritid på Horten Biljardklubb. Uten disse hadde vi ikke kommet dit vi er i dag, og uten slike bidrag vil klubben heller ikke bestå.

Selv etterstreber jeg at klubben drives på en mest mulig ryddig, og effektiv måte. Det er utarbeidet et ikke ubetydelig administrativt underlagsmateriale for å forenkle de ulike prosessene. De ansvarlige for de ulike avdelingene har godt handlingsrom. Styret skal styre, men ikke detaljstyre. Jeg påtok meg vervet som styreleder ved oppstart i 2011, og har med korte avbrudd som nestleder/styremedlem innehatt dette vervet frem til nå. I mars er det på nytt årsmøte hvor medlemmene skal bestemme veien videre.

Frivillig innsats gir gjenskinn med ekstra glans, og skaper fellesskap og samhold på tvers av sosiale og økonomiske skillelinjer. Egenverdien i frivillig arbeid er så stor at mange av oss er villig til å ofre mye for å være en del av dugnadslaget. Et felles prosjekt med et felles mål, skaper følelsen av å være en viktig brikke i et stort spill. Tid er for mange et knapphetsgode, men de fleste mennesker har noe tid de kan bruke til akkurat det de har lyst til. Innsatsen som frivillig har stor egenverdi av betydning for både deg selv og for fellesskapet. Det finnes muligheter for et meningsfylt frivillig engasjement i Horten Biljardklubb for de som kan tenke seg det. Jeg oppfordrer klubbens medlemmer til å kontakte valgkomiteen ved leder Kim Nilsen Westerberg med forslag til kandidater. Foreslå gjerne deg selv også.

Godt nytt år!

Med hilsen
Kenneth Pedersen
Styreleder Horten Biljardklubb