Innkalling til årsmøte i Horten Biljardklubb

Til medlemmene i Horten Biljardklubb

Bilderesultater for årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Horten Biljardklubb.

Årsmøtet avholdes den 26 mars 2020 kl 1900 på Horten Biljardsenter, Tomtegata 4 3186 Horten.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12 mars 2020 til post@hortenbiljardklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet pr epost til medlemmenes registrerte epostadresser.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Legg igjen en kommentar