Koronaviruset, Covid-19, og Horten Biljardklubb

Horten Biljardklubb hadde lørdag 7.11.20 basert på utviklingen av situasjonen med koronaviruset et ekstraordinært styremøte. Styret kunne ikke identifisere noen nye regler som tilsier at vi igjen må stenge ned virksomheten. Styret fattet følgende vedtak i Sak nr. 30/2020 Korona situasjonen, lokale regler:

Vedtak:

Det er ikke kommet nye nasjonale, eller lokale regler som tilsier at Horten Biljardklubb ikke kan opprettholde aktiviteten. Horten Biljardklubb har dog ikke kun medlemmer fra Horten kommune. Alle som skal til Horten Biljardklubb sitt klubblokale i Tomtegata 4 må forsikre seg om at det ikke foreligger lokalt forbud mot idrettsaktivitet i sin hjemkommune før man møter opp. Turneringene går som planlagt inntil et eventuelt nasjonalt, eller lokalt forbud. Turneringsleder er korona ansvarlig, og har blant annet myndighet til å avvise folk basert på mistanke om smitte. I tillegg til skjema for kontaktinformasjon for smittesporing – Covid-19 på papir opprettes det et skjema på hjemmesiden for enklere registrering for alle som bruker lokalet, inkludert de andre leietakerne som benytter toalettanlegget.

Skjema for kontaktinformasjon for smittesporing – Covid-19 Horten Biljardklubb

Horten Biljardklubb er pålagt av myndighetene å loggføre alle som har vært i vårt lokale i Tomtegata 4, 3186 Horten. Opplysningene benyttes kun til eventuell smittesporing, og lagres i 10 dager.

Papirutgaven som er tilgjengelig i lokalet kan også benyttes.

PS! Registrering i forbindelse med turneringer er ikke nødvendig da vi har deltageroversikt i Cuescore.

Vi vil oppbevare dette skjemaet i 10 dager. Deretter vil vi slette det. Vi vil gi opplysningene om deg til offentlige myndigheter som ber om dem til bruk for smittesporing. Vi vil ikke bruke opplysningene til noe annet.

Vi har vurdert behandlingen av opplysningene etter personopplysningsloven/GDPR. Det er viktig for oss alle at covid-19 blir avdekket og forebygget. Vi mener at denne interessen står i forhold til innhenting av opplysninger om våre gjester, slik at vi kan hjelpe myndighetene med smittesporing.

Du kan lese om dine rettigheter på datatilsynet.no.

Legg igjen en kommentar