MÅNEDSKORT

Retningslinjer for månedskort og nøkkelkode med tilgang til Horten Biljardsenter 24/7/365

Bakgrunn

Avtale om månedskort og nøkkelkode er begrenset til aktive medlemmer av Horten Biljardklubb som har oppfylt sine forpliktelser som medlem i Horten Biljardklubb og har løpende månedlig betaling.

Prosedyre

Medlemmer som ønsker månedskort med nøkkelkode oppretter selv repeterende betaling i nettbanken etter godkjent søknad til klubbens ledelse. Følgende kriterier skal være oppfylt:

 • Har vært aktivt medlem av Horten Biljardklubb i minimum 3 måneder
 • Forplikter seg til å følge gjeldende retningslinjer
 • Har oppfylt sine forpliktelser overfor Horten Biljardklubb
 • Har utvist god oppførsel, og er til å stole på

Forpliktelser

Medlemmer som tildeles nøkkelkoden forplikter seg til å følge følgende retningslinjer:

 1. Nøkkelkode er personlig og skal ikke lånes bort til andre
 1. Det er ikke tillatt å låse opp for å slippe inn personer som ikke har rettmessig adgang
 2. Ansvarlig for at medlemmer uten månedskortavtale man inviterer med seg gjør opp for bordleie og annet
 3. Gjør opp for benyttede kioskvarer
 1. Adgangen gjelder hele lokalet
 2. Sjekkliste for åpning/stenging av Horten Biljardsenter skal følges av den som først/sist forlater lokalet
 3. Månedskort skal være gyldig (betalt)
 4. Informere styret hvis kriteriene for tildeling av nøkkelkode ikke lenger er oppfylt

Avtalens gyldighet

Løpende avtale med 3 måneders oppsigelse (prisendring gis med 3 måneders varsel).

Nøkkelkode

Nøkkelen finnes i nøkkelboks ved inngangsdøren, og utleveres til de som har krav på den. Ved endring av koden vil medlemmer med gyldig månedskort bli informert.

Alkohol

Det er kun tillatt å nyte alkohol i klubblokalet etter avtale med klubbens ledelse, eller ifbm leie av lokalet.

Betaling

Medlemmet setter selv opp en repeterende månedlig betaling i sin egen nettbank på 300,- eller 500,- alt etter kategori. Innbetaling gjøres til Horten Biljardklubb sin konto: 1506.04.13638

Mvh

Styret, Horten Biljardklubb