Norges Biljardforbund sin terminliste for 2019/20 er klar.

Horten Biljardklubb er av Norges Biljardforbund tildelt følgende turneringer for sesongen 2019/20.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-1-1024x173.png

Sakset fra Norges Biljardforbund sin hjemmeside:

Den nye Norgesratingen vil være offisiell fra og med sesongen 20/21 i alle 3 grener. Det betyr at gammel ranking vil være gjeldende i sesongen 19/20 med den nye Norgesratingen tilgjengelig for observasjon. Avviklingen av sesongen 19/20 vil derfor være tilnærmet lik tidligere sesonger med følgende forutsetninger (gjelder Pool):

  • Elite vil ha 31 utøvere
  • Eliteutøvere i som ikke deltok på turneringer i Elite i mellomsesongen rykker ned i 1. div.
  • 1. plass i 2. div. Vest rykker opp i 1. div.
  • Plassene 1-5 i 2. div. Øst rykker opp i 1. div.
  • Øvrige utøvere i 1. divisjon beholder sin plass i divisjonen.

Terminlisten som ble vedtatt har – spesielt i Pool – endringer i forhold til utkastet som ble sendt ut på høring når det gjelder fordeling av arrangementer mellom regionene. Disse endringene er foretatt ut i fra tilbakemeldinger om geografiske skjevheter i forhold til aktivitet.

Terminliste og avviklingsform for sesongen 19/20 er nå endelig og turneringene vil bli publisert på CueScore.

Legg igjen en kommentar