Oppstart av aktivitet i Horten Biljardklubb

Nye retningslinjer fra FHI, NIF, og NB tilsier at vi kan starte opp igjen med turneringer, egentrening, og spill med andre under gitte forutsetninger.

Styret har gjennomgått sjekkliste for godt smittevern og iverksetter nødvendige tiltak slik at aktiviteten kan gjenopptas ihht retningslinjene.

For Horten Biljardklubb vil Biljardforbundets koronavettregler gjelde. Lokale tilpasninger er:

 • Benytte bord 1, 3, 5, og 7 ved turneringer for å sikre avstand på en meter. (Opp til 12 deltagere distanse 4, over 12 deltagere distanse 3 med 1 i HCP ved over 30 i rating differanse)
 • Forbud mot håndhilsning
 • Vaske hendene før og etter hver kamp
 • Bord, reker og annet felles utstyr rengjøres før og etter turnering/bruk
 • Føre seg inn i loggbok ved ankomst og avreise ved egentrening/spill med andre utenom turneringer (smittesporing)
 • Deltagerne i turneringene loggføres (smittesporing)
 • Turneringsleder er ansvarlig ved turneringer.

Biljardforbundets Koronavettregler

 • Det skal alltid holdes minst en meter avstand. Husk også å holde en meter avstand ved ankomst/avreise til biljardaktiviteten (ytterdør, gang etc).
 • Det skal ikke være flere enn 20 pr aktivitetsgruppe.
 • En ansvarlig skal styre aktiviteten.
 • Dersom flere grupper er i aktivitet samtidig, så skal det holdes god avstand mellom gruppene.
 • Det kan gjennomføres ordinært spill på bordene under forutsetning av at avstandsbegrensningene kan overholdes.
 • Det anbefales at utøverne i størst mulig grad benytter eget utstyr.
 • Sikre at det alltid er nok såpe og tørkepapir knyttet til håndvaskstasjoner.
 • Håndhygiene bør utføres som et minimum:
  • Før og etter aktiviteten
  • Etter toalettbesøk
  • Etter hosting/nysing
  • Etter snyting/tørking av snørr
  • Før og etter eventuelle måltider
 • Heng opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig.
 • Utstyr som bord, reker, forlengere, brekkmatter og annet skal desinfiseres før og etter aktivitet.
 • Håndhilsning skal unngås.
 • Unngå å berøre ansiktet.
 • Dersom det foregår betaling i kiosk eller skranke, skal det unngås å benytte kontanter.
 • Det skal oppfordres til å unngå offentlig transport til og fra aktiviteten.
 • Personer som er smittet av korona eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta i noen form for aktivitet.

Legg igjen en kommentar