Årsmøte 2020

Horten Biljardklubb avholder årsmøtet som planlagt 26 mars 2020 kl 1900. Årsmøtet avholdes på youtube. Stemmegivningen gjøres via youtube sin chattefunksjon. For å unngå at andre enn stemmeberettigede medlemmer av Horten Biljardklubb kan delta opprettes det et påmeldingsskjema slik at ulistet link til årsmøtet kan sendes ut til de som ønsker å delta. Man kan […]

Read More

Informasjon om Coronavirus og aktivitet i Horten Biljardklubb

Horten Biljardklubb innstiller i samsvar med forbud gitt av helsemyndighetene all turneringsaktivitet og organisert trening inntil nye retningslinjer fra FHI/Horten Kommune foreligger. Horten Biljardsenter holder stengt inntil nye retningslinjer fra FHI/Horten Kommune foreligger. Egentrening for de som har månedskort foregår etter retningslinjer fra FHI/Horten Kommune. Det finnes antibac tilgjengelig. Kulesett skal poleres før og etter […]

Read More

Innkalling til årsmøte i Horten Biljardklubb

Til medlemmene i Horten Biljardklubb Styret innkaller herved til årsmøte i Horten Biljardklubb. Årsmøtet avholdes den 26 mars 2020 kl 1900 på Horten Biljardsenter, Tomtegata 4 3186 Horten. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12 mars 2020 til post@hortenbiljardklubb.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig […]

Read More