Horten Biljardklubb inngår samarbeidsavtale med Kunnskapshuset BDT Viken

Kunnskapshuset BDT Viken har solid kompetanse innenfor både revisjon, regnskap og rådgivning. Vårt mål er å levere tjenester av høy kvalitet og som bidrar til at våre kunder oppnår bedre lønnsomhet og konkurransekraft. Kunnskapshuset BDT Viken arbeider alltid nær deg som kunde. Både faglig og geografisk. Med et nært samarbeid, der oppdragsansvarlig er delaktig i prosessene, […]

Read More

Godt nytt år!!!

Horten Biljardklubb ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og biljardvenner et riktig godt nytt år! Nyttårshilsen fra styreleder. Til tross for at 2020 har vært preget av en pågående viruspandemi har vi hatt god aktivitet i Horten Biljardklubb. Med unntak av perioden med total nedstenging av samfunnet har vi med godt tilrettelagt smittevern kunnet avholde turneringer, […]

Read More

Klubbmesterskap 9-ball 2020

Da var nok et klubbmesterskap gjennomført! Takk til alle som deltok og til Jens Bang som sto for god servering! Finalen ble spilt mellom Martin Løvbakk Iversen og Simon Ebsa hvor Simon briljerte med sine biljardskills og vant en overlegen seier! Gratulerer også til Håkon Vasset, og Kenneth Pedersen med velfortjente tredjeplasser! Resultater

Read More

Oppstart av aktivitet i Horten Biljardklubb

Nye retningslinjer fra FHI, NIF, og NB tilsier at vi kan starte opp igjen med turneringer, egentrening, og spill med andre under gitte forutsetninger. Styret har gjennomgått sjekkliste for godt smittevern og iverksetter nødvendige tiltak slik at aktiviteten kan gjenopptas ihht retningslinjene. For Horten Biljardklubb vil Biljardforbundets koronavettregler gjelde. Lokale tilpasninger er: Benytte bord 1, […]

Read More

Årsmøte 2020

Horten Biljardklubb avholder årsmøtet som planlagt 26 mars 2020 kl 1900. Årsmøtet avholdes på youtube. Stemmegivningen gjøres via youtube sin chattefunksjon. For å unngå at andre enn stemmeberettigede medlemmer av Horten Biljardklubb kan delta opprettes det et påmeldingsskjema slik at ulistet link til årsmøtet kan sendes ut til de som ønsker å delta. Man kan […]

Read More

Informasjon om Coronavirus og aktivitet i Horten Biljardklubb

Horten Biljardklubb innstiller i samsvar med forbud gitt av helsemyndighetene all turneringsaktivitet og organisert trening inntil nye retningslinjer fra FHI/Horten Kommune foreligger. Horten Biljardsenter holder stengt inntil nye retningslinjer fra FHI/Horten Kommune foreligger. Egentrening for de som har månedskort foregår etter retningslinjer fra FHI/Horten Kommune. Det finnes antibac tilgjengelig. Kulesett skal poleres før og etter […]

Read More