Oppstart av aktivitet i Horten Biljardklubb

Nye retningslinjer fra FHI, NIF, og NB tilsier at vi kan starte opp igjen med turneringer, egentrening, og spill med andre under gitte forutsetninger. Styret har gjennomgått sjekkliste for godt smittevern og iverksetter nødvendige tiltak slik at aktiviteten kan gjenopptas ihht retningslinjene. For Horten Biljardklubb vil Biljardforbundets koronavettregler gjelde. Lokale tilpasninger er: Benytte bord 1, […]

Read More