Turneringsvirksomheten i Horten Biljardklubb fortsatt innstilt

Inntil det kommer nye regler som åpner for innendørs idrettsarrangementer for personer over 20 år blir det ingen turneringer i regi av Horten Biljardklubb.