Årsmøte i Horten Biljardklubb 2021

Til medlemmene i Horten Biljardklubb

Styret innkalte 22 februar til årsmøte i Horten Biljardklubb. Årsmøtet avholdes 22 mars 2021 kl 1800.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 21 mars 2021 kl 1800 her. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Påmeldingsskjema

Saksdokumenter med fullstendig sakliste er sendt ut til medlemmenes registrerte e-postadresse.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Horten Biljardklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Horten Biljardklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Horten Biljardklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Horten Biljardklubb, kontaktes på telefon 45808243 eller e-post post@hortenbiljardklubb.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret