FLYBILETTER

Med SAS sportspriser får alle medlemmer tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) god rabatt på reiser til konkurranser, treningsleire og møter.

SAS tilbyr sportsprisene til ledere og aktive medlemmer i idrettslag tilsluttet NIF i
forbindelse med konkurranse, trening eller relatert møtevirksomhet.

Bestill din reise på: http://www.sas.no/sport


Med sportspriser trenger du ikke bekymre deg for unødvendig bortkastet tid, mye administrasjon og høye ekstrakostnader hvis forutsetningene for den planlagte reisen skulle endre seg.


Endre reisetidspunkt: Du står fritt til å endre både dato og tidspunkt.


Navneendring: Hvis du selv blir forhindret fra å reise, koster det ikke noe ekstra å endre navnet i billetten til en annen
idrettsutøver som reiser i ditt sted.


Refusjon: SAS sportspriser kan i de fleste tilfeller refunderes. Vanlige lavprisbilletter har ikke denne fordelen.


Bagasje: I mange idretter er omfanget av personlig og felles lagutstyr betydelig. Normalt er maks. tillatt innsjekket bagasje for
reise på vanlige lavprisbilletter 1 stk bagasje á 23 kg. Med sportspris fra SAS kan du sjekke inn hele 2 stk bagasje á 23 kg per person. 1 skipose med maksvekt 23 kg kan være en av de tillatte stk bagasje.


Rabattert pris: Nivået på våre sportspriser ligger godt under andre pristyper med tilsvarende fleksibilitet, og det er kun som
medlem av idrettslag tilsluttet NIF for reise i idrettssammenheng at disse billettene kan benyttes.