Innkalling til årsmøte i Horten Biljardklubb

Til medlemmer av Horten Biljardklubb

Styret innkaller med dette til årsmøte i Horten Biljardklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 22 mars 2021 kl 1800. Gjeldende koronareglement vil avgjøre årsmøtets form. Pr i dag ser det ut til at årsmøtet vil bli avholdt elektronisk på google meet. Nærmere informasjon vil bli gitt.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8 mars 2021 til post@hortenbiljardklubb.no.

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet pr epost til medlemmenes registrerte epostadresser.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret