SAMARBEIDSPARTNERE

Profilering gjennom Horten Biljardklubb.

SPONSORS RETTIGHETER

Eksponeringsrettigheter

…… (Sponsor) gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

Alternativ 1:

  • Rett til profilering på klubbantrekk som benyttes i offisielle turneringer som Norgescup, Norgesmesterskap med mer.
  • Rett til profilering på Horten Biljardklubb sin hjemmeside. Klikkbar annonse med link til hjemmeside.
  • Rett til profilering i forbindelse med Horten Biljardklubb sin ukentlige rankingturnering samt fire klubbmesterskap.
  • Rett til profilering på trykket materiell som plakater, bannere, flyere, brosjyrer osv.

Laveste beløp for profileringsalternativ 1 er kr 10 000,-.

Alternativ 2:

  • Rett til profilering på Horten Biljardklubb sin hjemmeside. Klikkbar annonse med link til hjemmeside.
  • Rett til profilering i forbindelse med Horten Biljardklubb sin ukentlige rankingturnering samt fire klubbmesterskap.
  • Rett til profilering på alt trykket materiell som plakater, bannere, flyere, brosjyrer osv.

Laveste beløp for profileringsalternativ 2 er kr 5 000,-.

Alternativ 3:

  • Rett til profilering i forbindelse med Horten Biljardklubb sin ukentlige rankingturnering eller klubbmesterskap. Dette alternativet gjelder sponsing av en enkelt turnering.

Laveste beløp for profileringsalternativ 3 er kr 500,-.

Alternativ 4:

I tillegg til disse tre forhåndsdefinerte alternativene vil det også være mulig å skreddersy et sponsorat tilpasset den enkelte bedrift. Sponsors rettigheter og plikter vil i slike tilfeller bli gjenstand for forhandlinger. Det vil for eksempel være mulig for sponsor å lage et nytt aktivitetstilbud for sine ansatte gjennom et sponsorat i Horten Biljardklubb. Som ideell organisasjon er Horten Biljardklubb alltid på jakt etter bidrag som kan styrke vår satsing på barn og unge, handicappede og eldre.

Donasjoner:

Skulle deres bedrift ikke ønske å gjøre en avtale, eller delta i vårt sponsorprogram er det også muligheter for å donere penger til Horten Biljardklubb. Donasjoner kan foretas ved hjelp av donasjonsknappen på vår hjemmeside.

Ta kontakt i dag.

Send en epost til post@hortenbiljardklubb.no.