FRA 27 MAI 2021 ER DET TILLATT MED 20 PERSONER I POOLAVDELINGEN, OG 10 PERSONER I SNOOKERAVDELINGEN. GRUPPENE SKAL IKKE BLANDES. KORONAREGLER SKAL FØLGES. KUN ADGANG FOR MEDLEMMER MED MÅNEDSKORT.

Horten Biljardklubb inngår samarbeidsavtale med Kunnskapshuset BDT Viken

Kunnskapshuset BDT Viken har solid kompetanse innenfor både revisjon, regnskap og rådgivning. Vårt mål er å levere tjenester av høy kvalitet og som bidrar til at våre kunder oppnår bedre lønnsomhet og konkurransekraft.

Kunnskapshuset BDT Viken arbeider alltid nær deg som kunde. Både faglig og geografisk. Med et nært samarbeid, der oppdragsansvarlig er delaktig i prosessene, opplever våre kunder direkte kommunikasjon med våre medarbeidere og partnere som en trygghet.


Alle som skal inn i Horten biljardklubb sine område i Tomtegata 4 må registrere seg.

Dette gjelder også andre leietakere i bygget som benytter toalettanlegget.


For enklest check-in bruk QR-skanneren på qrona.info ved å klikke på «Skann QR-kode».
Hvis du bruker en egen QR-skanner app på telefonen vær oppmerksom på at innskjekkingen må sluttføres i nettleseren.

Horten Biljardklubb er pålagt av myndighetene å loggføre alle som har vært i vårt lokale i Tomtegata 4, 3186 Horten. Opplysningene benyttes kun til eventuell smittesporing, og lagres i 14 dager.

PS! Registrering i forbindelse med turneringer er ikke nødvendig da vi har deltageroversikt i Cuescore.

ÅPNINGSTIDER:

Mandag 17-23

Torsdag 17-22

Turnering i pool mandager kl 1830

Turnering i snooker torsdager kl 1730

Nøkkelklubb for medlemmer av Horten Biljardklubb med månedskort utover ordinære åpningstider.

Uavhengig av om du er medlem eller ikke kan du enkelt booke både pool- og snookerbord hos oss. Hver booking varer i 60 minutter, og du velger selv når du ønsker å booke. Klikk på boksen over for å komme rett til bookingsiden.


SISTE NYHETER: