Parkering

Gratis parkering for besøkende til Horten Biljardsenter. Parkeringstillatelse hentes i kiosken.

Klubbens medlemmer, og gjester kan benytte grusplassen til Heltivater Snekkerservice i Tomtegata 6 mot sjøen til parkering. PS! Det skal ikke parkeres på Heltivater Snekkerservice sine oppmerkede plasser. Grusplassen er avlang. Parker slik at det blir plass til flest mulig biler på plassen. Parkeringsplassen er skiltet med privat parkering. Parkeringstillatelse hentes i kiosken.