Forenklede spilleregler

Her finner du forenklede regler for 8, 9, og 10-ball.

8-ball

9-ball

10-ball