Turneringsbestemmelser og regler

Horten Biljardklubb følger Norges Biljardforbund sine turneringsbestemmelser og regler i klubbens turneringsvirksomhet.

NBs turneringsbestemmelser og spilleregler (TBR) har blitt utarbeidet av NBs turneringsutvalg. NBs styre har vedtatt TBR, som trådte i kraft den 1. januar 2014.

•I den grad særskilte anmerkninger er gjort for ytterligere å belyse deler eller formuleringer, er dette skrevet i kursiv stil.

•For enkelhets skyld forekommer kun maskulint pronomen, men TBR omfatter naturligvis såvel kvinnelige som mannlige utøvere og lag.

•Alle beløp er oppgitt i norske kroner (NOK).

Styremedlemmer, utvalg og medlemsklubber kan fortløpende foreslå endringer og tillegg i TBR, og NBs styre fatter vedtak. I enkelte tilfeller kan forslag til endringer legges frem for NBs ting for vedtak. TBR oppdateres, om nødvendig, den 1. august hvert år.

Fullstendig TBR


REGLER OG SPESIFIKASJONER

Dette kapittelet inneholder regler og spesifikasjoner i de ulike grenene. Det er reglene til de respektive internasjonale forbund som er styrende.

Se mer informasjon i underkapitlene:

Regler og spesifikasjoner