Priser for medlemskap i Horten Biljardklubb

Kontingentkategori

Senior Kr 900,-

Andre Kr 600,-

Familie Kr 900,- (samme adresse)