Samarbeidspartnere

Profilering gjennom Horten Biljardklubb.

Horten Biljardklubb skreddersyr sponsorat tilpasset den enkelte bedrift. Sponsors rettigheter og plikter vil i slike tilfeller bli gjenstand for forhandlinger. Det vil for eksempel være mulig for sponsor å lage et nytt aktivitetstilbud for sine ansatte gjennom et sponsorat i Horten Biljardklubb. Som ideell organisasjon er Horten Biljardklubb alltid på jakt etter bidrag som kan styrke vår satsing på barn og unge, handicappede og eldre.

Ta kontakt i dag.

Send en epost til post@hortenbiljardklubb.no.