Månedskort og nøkkelapp

Retningslinjer for månedskort og nøkkelapp med tilgang til Horten Biljardsenter 24/7/365

Bakgrunn

Avtale om månedskort og nøkkelkode er begrenset til medlemmer av Horten Biljardklubb som har oppfylt sine forpliktelser som medlem i Horten Biljardklubb og har løpende månedlig betaling.

 

Prosedyre

Medlemmer som ønsker månedskort, oppretter selv repeterende betaling i nettbanken. Følgende kriterier skal være oppfylt:

 • Medlem av Horten Biljardklubb
 • Forplikter seg til å følge gjeldende retningslinjer (organisasjonsplan, ordensreglement, biljardetikette)
 • Har oppfylt sine forpliktelser overfor Horten Biljardklubb
 • Utviser god oppførsel, og er til å stole på

 

Forpliktelser

Medlemmer med nøkkelapp forplikter seg til å følge følgende retningslinjer:

 1. Nøkkelapp er personlig
 2. Det er ikke tillatt å låse opp for å slippe inn personer som ikke har rettmessig adgang
 3. Ansvarlig for at medlemmer uten månedskortavtale man inviterer med seg gjør opp for bordleie og annet
 4. Gjør opp for benyttede kioskvarer
 5. Adgangen gjelder hele lokalet
 6. Sjekkliste for åpning/stenging av Horten Biljardsenter skal følges av den som først/sist forlater lokalet
 7. Månedskort skal være gyldig (betalt)
 8. Informere styret hvis kriteriene for tildeling av nøkkelkode ikke lenger er oppfylt

 

Avtalens gyldighet

Løpende avtale med 3 måneders oppsigelse (prisendring gis med 3 måneders varsel). Avtalen opphører ved brudd på klubbens reglement.

 

Priser

Månedskort med avtale for senior: 500,-

Månedskort med avtale for junior/honnør/student/kvinner: 300,-

 

Nøkkelapp

Månedskortinnehaver laster ned en nøkkelapp, og godkjennes av klubbens ledelse.

 

Alkohol

Det er kun tillatt å nyte alkohol i klubblokalet etter avtale med klubbens ledelse, eller ifbm leie av lokalet.