Turneringsavgifter

Priser for deltagelse på turneringer i Horten Biljardklubb

Priser for deltagelse på ukentlige turneringer:

Medlemmer med månedskort

100,-

Drop in/medlemmer uten månedskort

150,-