Turneringsavgifter

Priser for deltagelse på turneringer i Horten Biljardklubb

Priser for deltagelse på mandagsturneringer/klubbturneringer i pool/biljard:

Medlemmer av Horten Biljardklubb

Senior 150,-, junior/student/kvinner 75,-

Ikke medlemmer av Horten Biljardklubb

Senior 175,-, junior/student/kvinner 100,-

Priser for deltagelse på torsdagsturneringer/klubbturneringer i snooker:

Medlemmer av Horten Biljardklubb

Med månedskort 0,-, uten månedskort 50,-