Biljardaktivitet i klubblokalet

torsdag 22.04.2021    KL 12.00

Biljardaktivitet i klubblokalet er i henhold til reglement gjeldende fra 23 april 2021 igjen under visse forutsetninger tillatt.

Informasjon til medlemmer av Horten Biljardklubb

Biljardaktivitet i klubblokalet er i henhold til gjeldende reglement gjeldende fra 23 april 2021 igjen under visse forutsetninger tillatt. Medlemmene er selv ansvarlige for å følge sin egen hjemstedskommunes koronaregler der disse er strengere enn Horten Kommunes regler. Medlemmer fra kommuner med forbud mot å reise ut av kommunen, og/eller forbud mot trening/idrettsarrangementer kan ikke delta så lenge forbudet gjelder.

Følgende regler gjelder:

 • Alle skal loggføre seg på qrona.nif.no for eventuell smittesporing
 • Det skal alltid holdes minst en meter avstand. Husk også å holde en meter avstand ved ankomst/avreise (ytterdør, gang etc).
 • Det skal ikke være flere enn 10 personer pr gruppe. Personer i poolavdelingen er en gruppe, personer i snookeravdelingen er en gruppe. Gruppene kan ikke blandes.
 • Dersom flere grupper er i aktivitet samtidig, skal det holdes god avstand mellom gruppene.
 • Det kan gjennomføres ordinært spill på bordene under forutsetning av at avstandsbegrensningene kan overholdes.
 • Det skal brukes munnbind når 1 meter avstand ikke kan opprettholdes.
 • Utøverne skal benytte eget utstyr.
 • Håndhygiene skal utføres som et minimum:
  • Før og etter aktiviteten
  • Etter toalettbesøk
  • Etter hosting/nysing
  • Etter snyting/tørking av snørr
  • Før og etter eventuelle måltider
 • Utstyr som bord, kulesett, reker, forlengere, brekkmatter og annet skal desinfiseres før og etter aktivitet.
  • Bordramme rengjøres med desinfiserende vaskemiddel (sprayflaske)
  • Kulesett poleres før og etter bruk
  • Reker rengjøres med desinfiserende vaskemiddel (sprayflaske)
  • Duk børstes etter bruk
 • Håndhilsning skal unngås.
 • Unngå å berøre ansiktet.
 • Unngå å benytte kontanter.
 • Det oppfordres til å unngå offentlig transport.
 • Personer som er smittet av korona eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta i noen form for aktivitet.
 • Alle har ansvar for at koronareglene overholdes.
 • Turneringsleder er korona ansvarlig ved turneringer.

Styret

22.04.2021