INFORMASJON FRA STYRET I HORTEN BILJARDKLUBB

torsdag 15.06.2023    KL 09.54

INFORMASJON FRA STYRET I HORTEN BILJARDKLUBB 15 juni 2023

Leieavtale

Leieavtalen med gårdeier utløp 31.03.2023. Samtidig ble firmaet som eier klubblokalet som vi leier solgt. Dette betyr ny gårdeier, og nye betingelser. Årsmøtet vedtok nytt budsjett som tar høyde for økte kostnader. Ny leieavtale er signert med nye betingelser gjeldende fra 1 september. Ny avtale innebærer en utgiftsøkning på 5.000,- opp i husleie, pluss utgifter til strøm som er budsjettert til 7.500,- i snitt pr mnd. I budsjettet er det lagt opp til økte inntekter på månedskort, kiosksalg, og turneringsaktivitet, samt utgiftsreduksjoner.

Inntekter og utgifter

Styret har definert mange aksjonspunkter. Det viktigste fremover er at klubbens medlemmer kjøper månedskort, bruker klubblokalet aktivt, deltar på aktiviteter som turneringer, og annet, og handler i kiosken. Vi setter pris på om klubbens medlemmer registrerer klubben som grasrotmottaker!

De som allerede har meldt interesse for månedskort vil bli kontaktet i løpet av sommeren med avtale og informasjon. De som ikke har meldt interesse, men ønsker å støtte klubben med månedskort bes ta kontakt på tlf 45808243, eller e-post post@hortenbiljardklubb.no. Skaffer du en sponsor til klubben kan det belønnes med for eksempel gratis månedskort. Undersøk gjerne med din arbeidsgiver om det kan være ønskelig med en jobbevent i våre lokaler. Promoter gjerne at vi leier ut lokalet.

Alle innspill i forhold til økt aktivitet mottas med takk. Gjennom spørreundersøkelser har vi allerede mottatt en del innspill som tas med i planene videre.

Medlemskontingenten blir sendt ut i disse dager. Som man ser, er det en økning i kontingenten på 300,-. Dette er som følge av årsmøtevedtak for å få budsjettet til å gå i null. Med denne økningen, samt flere med månedskort, og god aktivitet vil vi forhåpentligvis kunne holde månedskortpriser og turneringsavgifter uendret samtidig som vi kan fortsette å være i våre flotte lokaler. Nytt fra i sommer er mulighet for ett full pakke månedskort som dekker fritt spill inkludert alle klubbturneringer og klubbmesterskap.

Turneringsaktivitet

Når det gjelder turneringsaktiviteten er det noen nyheter.

Vi har som vanlig sommerturneringer med ranking. I år spilles det 9 ball og 8 ball annenhver uke, under 9 ball turneringene vil vi spille et spill kalt 5-9 som vi ikke har prøvd tidligere, dette for å prøve noe nytt. Premiering i sommer blir 20% av startavgiftene vil gå til 1 og 2 plass sammenlagt på de 9 sommerturrankingen.

Vi prøver et nytt opplegg når vi starter opp med rankingturneringer etter sommeren. Vi deler inn rankingsesongen i 4 mindre rankinger der vi kårer en vinner i hver ranking og går bort fra sammenlagt ranking for hele sesongen. August og fram til og med desember blir delt opp i 2 rankinger og januar til og med juni blir delt opp i 2 rankinger. Vi vil kommer tilbake med mer informasjon nærmere sesongstart i august.

JFlowers liga har vært en suksess, og vil fortsette fra høsten.

I Snooker er planene foreløpig ikke klare, men det blir turneringsaktivitet/ligaspill fra høsten. Klubben har også søkt om å avholde turneringer i pool og snooker i regi av Norges Biljardforbund.

Det vil i tillegg til nevnte turneringer bli arrangert sosiale eventer.

Ny belysning

Gjennom tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen Dnb er vi i gang med utskifting av lys over bordene til LED belysning for å redusere strømforbruket. Dette er ferdig på poolbord 5-7, samt snokerbord 2. Resultatet har blitt meget bra, og strømforbruket går betraktelig ned.

 

Vi ønsker alle en god sommer!

 

Med hilsen

Styret, Horten Biljardklubb