HBK inngår samarbeidsavtale med Kunnskapshuset BDT Viken

onsdag 24.03.2021    KL 12.00

Kunnskapshuset BDT Viken har solid kompetanse innenfor både revisjon, regnskap og rådgivning.

Kunnskapshuset BDT Viken har solid kompetanse innenfor både revisjon, regnskap og rådgivning. Vårt mål er å levere tjenester av høy kvalitet og som bidrar til at våre kunder oppnår bedre lønnsomhet og konkurransekraft.

Kunnskapshuset BDT Viken arbeider alltid nær deg som kunde. Både faglig og geografisk. Med et nært samarbeid, der oppdragsansvarlig er delaktig i prosessene, opplever våre kunder direkte kommunikasjon med våre medarbeidere og partnere som en trygghet.