Medlemsundersøkelse

lørdag 26.11.2022    KL 12.00

Horten Biljardklubb sender hvert år ut en medlemsundersøkelse til klubbens medlemmer. Bakgrunnen for dette er at klubbens styre ønsker tilbakemeldinger fra medlemmene vedrørende driften av klubben, samt generell informasjon fra hvert enkelt medlem. Svarene fra undersøkelsen er svært viktig i forhold til å kunne legge til rette for en aktiv klubb med fornøyde medlemmer.