Fortsettende årsmøte Horten Biljardklubb

torsdag 21.04.2022    KL 12.00

Styret har besluttet at fortsettende årsmøte skal avholdes digitalt ved bruk av Teams onsdag 27 april kl 1800.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 26 april 2022 kl 1800. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Du kan delta i møtet på datamaskinen eller mobilappen. Det er ikke nødvendig å laste ned Teams for å delta.

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
 10. Behandle forslag og saker.

10.1 Forslag fra Tomm Svendsen

10.2 Vedta ny lov basert på ny lovnorm fra NIF

 1. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 2. Vedta idrettslagets budsjett.
 3. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 4. Foreta følgende valg:
 5. a) Styre med nestleder, ett styremedlem, en styrevara. Styreleder, og ett styremedlem er ikke på valg.
 6. b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett

varamedlem.

 1. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 2. d) Medlemmer av valgkomiteen er ikke på valg. (Velge ny leder)
 3. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

 

Påmeldingsinformasjon er sendt ut til medlemmene på epost.

 

Vel møtt!