Medlemsmøte

fredag 12.01.2024    KL 12.00

STYRET OG SPORTSUTVALGET INVITERER TIL MEDLEMSMØTE MED PÅFØLGENDE SOSIALT SAMVÆR UTOVER KVELDEN

Lørdag 3. februar, er det medlemsmøte i Horten Biljardklubb. Møtet avholdes i klubblokalet og starter klokken 17.00. Etter møtet blir det sosialt samvære med spilling og hygge i fokus. Vi bestiller Pizza, og det er lov å ta med seg voksenbrus for de som ønsker det. De som har månedskort betaler ikke noe for spilling. De som ikke har månedskort betaler 100,-.

Her følger agenda til medlemsmøtet:

  1. Velkommen og innledning til møtet ved styreleder
  2. Årsberetningen for 2023
  3. Strategisk handlingsplan
  4. Økonomi
  5. Kioskdrift
  6. Drift av klubblokalet
  7. Sportsutvalget
  8. Eventuelt

Det blir mulighet for å stille spørsmål underveis.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til medlemsmøte!