Årsmøte Horten Biljardklubb 2024

onsdag 21.02.2024    KL 07.29

Til medlemmene i Horten Biljardklubb. Innkalling til årsmøte i Horten Biljardklubb 2024.

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Horten Biljardklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 21 mars 2024 kl 1800 i klubblokalet, Tomtegata 4 3183 Horten.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7 mars til post@hortenbiljardklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Horten Biljardklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Horten Biljardklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Horten Biljardklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Horten Biljardklubb kontaktes på telefon 986 46 490 eller e-post til post@hortenbiljardklubb.no.


Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret